Filmwijkkrant zomer 2017De Filmwijkkrant is een buurtkrant die al sinds 1993 op vrijwillige basis voor en door Filmwijkers wordt gemaakt. De krant verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de Filmwijk. Oplage: 5000 exemplaren.

Redactie

De Filmwijkkrant wordt gemaakt door vrijwilligers. De samenstelling van de redactie verandert van tijd tot tijd. De redactieleden staan in elke krant vermeld.

Bezorging

Bezorgcoördinator is Marie-Josée Beckers.
Distributiepunt is bij Profizon aan de Cinemadreef 166.

Vele handen maken licht werk! Wilt u ook de Filmwijkkrant bezorgen? Neem dan contact met ons op via bezorging@filmwijkkrant.nl.

Donaties

De Filmwijkkrant wordt geheel belangeloos gemaakt en verspreid door vrijwilligers. Wilt u een vrijwillige bijdrage in de kosten geven? Dat kan natuurlijk!

Rekeningnummer: NL80 INGB 0009101157 t.n.v. De Filmwijkkrant